1. Kazanie Josh West – sierpień 2020r – Wczasy Rodzinne w Oćwiece

1. Kazanie Josh West – sierpień 2020r – Wczasy Rodzinne w Oćwiece