1. Kazanie Joe West – sierpień 2020r – Wczasy Rodzinne w Oćwiece

1. Kazanie Joe West – sierpień 2020r – Wczasy Rodzinne w Oćwiece