Kazanie niedziela 30.08.2020

Kazanie Dawid Polny 30.08.2020_Ewangelia Jana 3,22-30